Ceny tradičně vyhlašuje Česká asociace autorů detektivní literatury (AIEP). Ve 22. ročníku Ceny Jiřího Marka za nejlepší knihu roku získala Nela Rywiková druhé místo za román Děti hněvu. Porota ocenila, že autorka vystavěla drsný příběh z Ostravska, který má kořeny v minulosti, kde nalézá příčiny současného zla. Rywiková nemilosrdně analyzuje lidské charaktery, věrohodně dokáže osvětlit motivaci a vývoj hlavních postav. Netradičním, leč silným prvkem je zde i sociálně kritický pohled na společnost. Porota dále udělila čestné uznání Michalu Sýkorovi za retrospektivní román Ještě není konec ze série Detektivové od Nejsvětější trojice.

Více informací zde.