Napište krátkou prózu (nejvýše tři normostrany) v duchu Hrabalovy poetiky a pošlete ji na adresu pinnerova@hostbrno.cz. Nejzdařilejší práci (tj. nejoriginálnější a nejvíce podobnou hrabalovskému způsobu psaní) odměníme ročním zasíláním Hosta zdarma.

Uzávěrka je 14. března 2014.