Ve zdůvodnění poroty mimo jiné stojí:

"Pražská spisovatelka Radka Denemarková přesvědčuje nejen svou obsáhlou a všestrannou uměleckou tvorbou, která zahrnuje romány, divadelní hry, scénáře, esejistické texty, dramaturgickou a literárněvědnou práci, překlady. Mimořádné kvality jejího psaní, témata, která si volí, i forma, jakou tato témata zpracovává, z ní činí mimořádnou literární osobnost v celoevropském kontextu.

Zabývá se problémy jedince v současné společnosti, zároveň se pokouší pohled na minulost zbavit slepých míst, nebezpečných a lživých mechanismů vytěsňování paměti a jakékoliv tabuizace. Její dílo se diferencovaně vyrovnává s historickými událostmi, jejichž důsledky pociťujeme dodnes. Z této perspektivy je každá zdánlivě národní historie záležitostí celoevropskou, týká se nás všech.“
Mezi autory a autorkami, kteří se ocitli v nejužším výběru, byli například Liliana Corobca (Rumunsko) a Erica Zingano (Brazílie).

Slavnostní předání stipendia Radce Denemarkové z rukou dosavadního „čestného spisovatele města Grazu“, irácko – německého spisovatele Najema Waliho, se bude konat v rámci čtení obou autorů v září 2017v Literaturhaus Graz (Elisabethstraße, Graz).

Více informací zde: http://www.kultur.graz.at/kulturamt/