Knihu vydalo londýnské nakladatelství Jantar Publishing v překladu Davida Shorta pod názvem Burying the Season. Obě akce byly hojně navštíveny, kniha se dobře prodávala, autor, nakladatel, jeho přímí spolupracovníci i další členové širší „Jantar family“ nadšeni. Posuďte sami z následujících fotografií Pavla Stojara, které laskavě poskytl Antonín Bajaja.