Jak se stát detektivkářem

Úspěš­ná detek­tiv­ní série o inspek­to­ru Fawleym brit­ské spi­so­va­tel­ky Cary Hun­te­ro­vé vychá­zí již ve 25 zemích a jen ve Vel­ké Bri­tá­nii se pro­da­lo na 900 000 výtis­ků. Jak …

Den s Larsem Keplerem

U pří­le­ži­tos­ti stře­do­ev­rop­ské­ho tur­né při­je­la 8. dub­na na dva dny do Pra­hy švéd­ská autor­ská man­žel­ská dvo­ji­ce Ale­xan­dra Coelho Ahn­do­ri­lo­vá a Ale­xan­der Ahndoril, …