Jak se dělají Vánoce v karanténě?

Kníž­ky, ruce a… žira­fa. V naší letoš­ní vánoč­ní kam­pa­ni neu­vi­dí­te chvo­jí, baň­ky ani zasně­že­ná poza­dí. Uká­že­me vám, jak celá kam­paň vznikala.

Trpaslíci jsou neoddělitelnou součástí mého života

Pat­ří vaše děti mezi milov­ní­ky Roku v lese? Vel­ko­for­má­to­vé lepo­re­lo odstar­to­va­lo úspěch celé série obráz­ko­vých knih. Nově do ní při­byl Rok v pohád­ce. Pře­čtě­te si …

Budeme kamarádky?

Přá­te­lé jsou prý pří­buz­ní, kte­ré si vybí­rá­me sami. Psy­cho­lo­gic­ký thriller Kukač­ka uka­zu­je, co se může stát, když si vybe­re­me špatně.