Kostischrány jsou tím pravým čtením do podzimních plískanic

„Když jsem se dozvě­dě­la, že v nakla­da­tel­ství Host bude­me vydá­vat kníž­ku o hrob­ni­ci, kte­rá v pří­bě­hu inspi­ro­va­ném velšskou myto­lo­gií por­cu­je oživlé mrt­vo­ly sekerou, …