Tažení černošských leseb z britských vod do českého rybníčku

Román Dív­ka, žena, jiné ang­lo­ni­ge­rij­ské spi­so­va­tel­ky Ber­nar­di­ne Eva­ris­to­vé mě na prv­ní pohled vydě­sil. Já že bych měla pře­klá­dat román, kte­rý v ang­lo­fon­ním světě …