Kniha přináší autentický záznam života romského chlapce, později teenagera, ale již z pohledu dospělého vypravěče. Autor vzpomíná na nespoutané dětství, které prožil hraním venku i povinnostmi v rodině, na učiliště, první lásky, svou hudební kapelu, práci streetworkera a charitativní činnost pro uprchlický tábor Konik v Jugoslávii. Sjednocujícím prvkem jeho života byla integrace. Snažil se zapadnout a vyhnout se problémům, vždy však narazil na někoho, kdo mu jasně naznačil, že kvůli romskému původu nemůže.

Autobiografie nabízí mnohem více než strohé zachycení vzpomínek. Přichází v podobě literárně plnohodnotného textu. Banga bez sentimentu, někdy až mrazivě vtipně a s velkou mírou nadsázky popisuje události, které zažil především proto, že je Rom. Odhaluje všudypřítomný rasismus, šikanu od spolužáků a diskriminaci ze strany učitelů i policie, život ve společnosti, jež předem odsoudila Romy svými rasovými předsudky k životu na okraji.

Pasáže, v nichž nespravedlnost přichází ze všech stran, vzbuzují ve čtenáři touhu po odplatě. Banga je pouze s ironickým nadhledem ohodnotí a jde dál. Je nadmíru jasné, že autor je navzdory nepřízni osudu povznesen nad příkoří, která se mu stala. Memoáry nepůsobí jako vyřizování si účtů s minulostí. Banga nechce, aby se na bezpráví zapomnělo, ale netrpí sebelítostí. Ve všech ohledech je pro něj nejdůležitější člověk jako jedinec: „Skutečná cesta ven je být individualita, a jestli mě chce někdo vidět dřív jako Roma než Patrika, tak je to jeho problém, ne můj.“

Skutečná cesta ven je nadsázkou napěchovaný životopis plný roztodivných historek s hrabalovskými hrdiny. Můžete ho brát jako sociální sondu nebo jako vhled do nitra hlavního hrdiny, ale především jako literární dílo, které by vám nemělo uniknout.