Na dal­ší brněn­ské setká­ní s Ale­nou Morn­štaj­no­vou se může­te těšit 28. 3. 2018 od 17 hodin v audi­to­riu na tř. Kapi­tá­na Jaro­še 3.