Z výsledků populární ankety Lidových novin jsme pro Vás vybrali odpovědi těch respondentů, kteří zmiňují knihy nakladatelství Host. Celý původní text naleznete zde .

Milan Balabán, teolog
1. Zuzana Navarová: Andělská počta (Host 2008). Nejen zajímavá, nýbrž jímavá a světsky moudrá zpěvačka a textařka nezrezavěla po celá desetiletí.
2. Řehoř z Nyssy: Proč neříkáme, že jdou tři bohové (Oikúmené). Zvídavá badatelka Lenka

3. Milan Balabán: Jímavé portréty biblických žen (Kalich). Žena není jen družka či průvodkyně muže. Vyzařuje Boží mateřství, které nás kojí, sytí, vychovává a zaplavuje nás bezmezným soucitem.

Jiří Černický, výtvarník
1. Beletrie: Muriel Barberyová: S elegancí ježka (Host 2008). Kniha, která vtipně, prostřednictvím zdánlivého outsidera, zprostředkovává hluboké myšlenky.
2. Slavoj Žižek: Podkova nade dveřmi (AVU). Výbor z textů velmi aktuálního, mezinárodně uznávaného slovinského filosofa.

Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce ČT Atlas transformace (tranzit.cz)

Cormac McCarthy: Krvavý poledník (Argo)

Petra Soukupová: Zmizet (Host)

Viola Fischerová, básnířka
1. Radka Denemarková: Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (Host 2008). Lze číst jako pozoruhodné faktografické svědectví dvojího zápasu o identitu: zprvu hlavní postavy románu, v průběhu psaní pak čím dál naléhavěji i jeho autorky.

2. Pavel Šrut: Lichožrouti (Paseka 2008). Definitivní vyřešení záhady, proč člověku opakovaně chybí jedna ponožka do páru. I s věrnými portréty viníků, jak je zachytila Galina Miklínová. Poučné pro malé i velké.

3. Eva Oubramová: Co zbývá? (Literární salon). Výbor 95 básní z krabice pozůstalé po téměř neznámé mostecké básnířce. A přitom milostná poezie, fascinující nejen autorčinou schopností milovat, ale i uměním o tom psát. Tedy - žádná „lyrika, lyrika, tklivá dynamika" (GaBczynski).

Tomáš Glanc, rusista
Petra Soukupová: Zmizet (Host). Strhující, bezohledně přímočaré a podivuhodně suverénní vyprávění povrchních, samozřejmých banalit z všednodenního života fiktivních lidí poskytuje radost z četby.

Vladimír Sorokin: Den opričníka (Pistorius & Olšanská). Jeden z nejvýznamnějších románů, které byly v posledních letech rusky napsány, v brilantní umělecké vizi předkládá odpověď na otázku, která se týká každého: v jakém duchu a za jakého režimu se bude žít v Rusku za dvacet let.
Josef Koudelka: Invaze 68 /rusky/ (Torst).

Petr Hruška, básník
Pavel Petr: Aréna Pegas (Host). Výbor z díla. Básník. Poezie.

Milan Jungmann, literární kritik
1. Ludvík Vaculík: Tisíce slov (Atlantis). Soubor zveřejněných i dosud nepublikovaných promluv bouřliváka a stylistického mistra, jež zachycují dobu totalitní bezčasovosti.
2. Jozef Leikert: Taký bol Ladislav Mňačko (Luna, Bratislava 2008). Autor pracuje metodou „oral history" a daří se mu otevřít pohled nejen na Mňačka, ale i na postavy tehdejší literatury. Zmapoval tím novodobé československé dějiny.
3. Stanislav Beran: Hliněné dny (Host). Jedenadvacet povídek navázalo bezprostředně na autorovu vynikající prvotinu a zaplnilo vypravěčské prostředí mollovou tóninou.

Zeno Kaprál, básník
Lucka, Maceška a já od Martina Reinera (Druhé město). Protože autora znám osobně a dráždí mne tajnosnubnost jeho, na první pohled průhledného, textu.
Kominické lodě od Ivana Wernische (Druhé město). Protože blasfemie je mocnější než ortodoxní zbožnost a dobrá poezie si jí také víc považuje.
Muži, kteří nenávidí ženy od Stiega Larssona (Host). Protože mě Mirek Balaštík ujišťoval, že tu detektivku přečtu jedním dechem, a nemýlil se.

Jiří Opelík, literární historik
1. Philip Roth: Jako každý člověk. Překlad Miroslav Jindra (Mladá fronta).
2. Thomas Mann: Konec měšťanské epochy. Překlad Jan Hon (Dauphin 2008).
3. Antoine Compagnon: Démon teorie. Překlad Eva Sládková (Host).

Iva Procházková, spisovatelka
Stieg Larsson: Dívka, která si hrála s ohněm (Host). Druhý díl napínavé trilogie mě nenechal čtrnáct dní pořádně vyspat. Larsson se do žen umí vcítit a nebojí se vytvořit jim takové podmínky, že příběhu doslova kralují.
Markus Zusak: Zlodějka knih (Argo). Originální, nový přístup ke starému tématu války, vyprávěný tentokrát samotnou smrtí.
Lloyd Jones: Pan Pip (Odeon 2008). Pohádka pro dospělé a dospívající, ve které nechybí základní osa dobra a zla, je zalidněna plnokrevnými postavami, a i když nemá happy end, její poslání je jasné: slova mají větší sílu než násilí.

Ludvík Vaculík, spisovatel
1. Ota Filip: Děda a dělo (Host). Příběh byl by z povahy mužský, kdyby Ota nevpletl až do dělostřeleckého okopu ženskou, o kterou dva vedli takový spor, až ji nikdo nechtěl.
2. Jiří Stránský: Oblouk (Hejkal). Dílo pro silné nervy: je tu všecko zlo, jež se mohlo u nás lidem stát, a přece se uchovala jakási čest.
3. Ivan Klíma: Moje šílené století (Academia). Takové svědectví a analýzu zatím nemáme. S úctou a dojetím četl jsem kapitoly o Terezínu a válce, napsané cudně, skromně.

Martin Valášek, šéfredaktor revue Souvislosti
1. Jonathan Littell: Laskavé bohyně. Překlad Michala Marková (Odeon 2008). Není to útěšné čtení
2. Petra Soukupová: Zmizet (Host). Autorka lehce vstupuje do světa dětí a mladistvých a stejně tak lehce používá i jejich jazyk.
3. Dagmar Hochová: Narodila jsem se za bouřky (Torst). Vzpomínky, které se neočtou, obrázky, co se neokoukají.

Michal Viewegh, spisovatel
Stieg Larrson: Dívka, která si hrála s ohněm (Host). Protože pochybuju, že by se kterýkoliv z přispěvatelů ankety odvážil spojit své ctihodné jméno s thrillerem (byť jej uhranutě přečetl za dva dny). Ale třeba se pletu.

Tomáš Zmeškal, spisovatel
Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch (Host). Konečně jsem se dozvěděl více o době, které se mnozí historikové straní, a navíc mi to Kateřina Tučková umožnila prožít.
Zeno Kaprál: Hrubá mezihra (Pavel Mervart 2008). Básníka Zena Kaprála čtu od sedmnácti a jeho básně pro mne nejsou překvapením, jen mi občas vyrazí dech, a letos více než kdy jindy.
Theodore W. Adorno: Minima Moralia. Reflexe z porušeného života. Přeložil Martin Ritter (Academia). Eseje, které ukazují, že lidsky žít je někdy nelidsky těžké.

Martin Stöhr, redaktor časopisu a nakladatelství Host
Pavel Göbl: Tichý společník (Dauphin 2008).
Petra Soukupová: Zmizet (Host).

Miloš Doležal: Bodla stínu do hrudního koše. (Thyrsus).

Jakub Šofar, pozorovatel literatury Anna Fárová: Dvě tváře (Torst). Peter Pišťanek: Rivers of Babylon I. (Kniha Zlín). Po osmnácti letech vyšel konečně česky československý román slovenského autora. Zatím nikdo lépe nepopsal ekonomickou sklopku v našich krajích.
Ota Filip: Děda a dělo (Host). Velký příběh bez ufňukané niternosti.

Zdenka Švarcová, překladatelka a japanistka
Ingeborg Bachmannová: Místo pro náhody. Eseje, prózy, rozhovory. Výbor připravily Michaela Jacobsenová a Eva Jelínková (Triáda).
Michal Bystrov: Příběhy písní (Galén). Příjemná kniha, inspirující ty, kdo rádi podnikají dokumentaristické výlety „za text", v tomto případě za texty slavných písní.
Seymour Chatman: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu (Host 2008).

Miloš Urban, spisovatel
Pavla Státníková, Ondřej Polák: Starou Prahou Jana Minaříka (Studio JB a Muzeum hl. m. Prahy). Staré obrazy a nové fotografie míst, která navždy změnila pražská asanace.
Karel Šiktanc, Karel Piorecký: Nejlepší české básně (Host). Tahle zpráva o stavu české poezie v uplynulém roce je potěšitelná.
Josef Valenta: Scénologie krajiny (AMU a KANT 2008). Pro nás, kteří máme rádi moře i velehory, ale naši fantazii rozněcuje spíš skála v lese za chalupou.