Básnické almanachy a antologie vycházejí běžně. Bývají vymezeny tematicky, generačně nebo dobově. Výběr nejlepších českých básní publikovaných od září 2008 do září 2009 v jakémkoli periodiku, sborníku nebo internetovém serveru je ale novum. Nakladatelství Host se nechalo inspirovat americkou ročenkou ze sklonku 80. let. Prvního českého ročníku se coby editor ujal literární kritik Karel Piorecký, jeho výběr pak zúžil básník Karel Šiktanc. Právě s ním Ivana Myšková z redakce Českého rozhlasu 3-Vltava natočila po křtu knihy rozhovor. Publikace Nejlepší české básně 2009 nepředstírá objektivitu, proto se ho nejprve zeptala na jeho subjektivní kritéria.
Rozhovor si můžete poslechnout zde :