Kultovní sbírky poezie nově na našem e‑shopu

Neče­ka­ně (a mož­ná pou­ze dočas­ně) nasta­la v těch­to dnech hvězd­ná hodi­na nakla­da­tel­ských e‑shopů. I my jsme se zamě­ři­li na to, jak pro vás roz­ší­řit naši stálou …

Blatný není Seifert. Naštěstí…

Léta bylo mož­né při ces­tě do redak­ce Hos­ta míjet na býva­lé továr­ní zdi nasprejo­va­ný frag­ment bás­ně Iva­na Blat­né­ho. „Brněn­ský Banksy“ Timo vybral čty­řver­ší z …

Fotoreport: Brno má svůj poeziomat

říj­na 2018 v 16.00 byl v pro­sto­ru Ote­vře­né zahra­dy na Údol­ní uli­ci slav­nost­ně odha­len Poesi­o­mat. Jde o „vyná­lez“, kte­rý oži­vu­je veřej­ný pro­stor bás­nic­kým slovem. …

Jak se dělal Nekonečný kalendář

Mar­tin Stöhr strá­vil neko­neč­ný rok, respek­ti­ve rok s Neko­neč­ným kalen­dá­řem. Teď, když je Neko­neč­ný koneč­ně ven­ku, pojď­te se spo­lu s Mar­ti­nem podí­vat, jak tento …