Fotoreport: Křest románu Hodiny z olova

Pro­hléd­ně­te si foto­gra­fie z křtu nej­no­věj­ší kni­hy Rad­ky Dene­mar­ko­vé Hodi­ny z olo­va, kte­rý se usku­teč­nil ve stře­du 9. led­na 2019 v praž­ské Gale­rii Lucerna.