Když prosákne obrázková komunikace mezi některými našimi kolegy na povrch, zbylí z nás se nestačí divit.