V příběhu se setkáváme s motivem dvojníka, který se v české literatuře objevuje pouze sporadicky. Daniel Petr našel pro svou knihu inspiraci v dílech takových jmen světové literatury, jako je E. A. Poe, F. M. Dostojevskij nebo O. Wilde. Samotným spouštěčem k napsání knihy však bylo vyprávění Petrových přátel o jejich bývalém spolužákovi. Šlo o člověka, který nedbal na svůj vzhled, ale o to víc se zajímal o filmy. Jeho znalosti světové kinematografie byly ohromující. Jednoho dne odjel do zahraničí, a když se vrátil, vyšlo najevo, že se změnil. Nešlo přitom pouze o vizuální proměnu, ale i o to, že najednou nebyl schopný odpovědět ani na ty nejjednodušší otázky týkající se filmu.

Proměnu duševní a zejména fyzickou autor v knize popisuje velmi syrově, až naturalisticky. Podobně jako v případě Straky na šibenici, kdy Petr detailně odhaluje postupný rozpad hlavní postavy zapříčiněný alkoholem, také v novince vykresluje obrazy fyzických projevů stárnutí. Zde je však důležitá i rovina duchovní, která tělesný úpadek přímo způsobuje.

Hlavního hrdinu Mickeyho Wattse vede k rozhodnutí odejít z Ameriky a začít nový život na opačné straně zeměkoule mimo jiné strach z despotického otce, kterého se nedokáže zbavit ani v dospělosti. Po několika letech se Mickey vrací domů, aby se pokusil dát vztah s otcem do pořádku. Ke kýžené katarzi ale nedochází, a navíc vyplují na povrch dávno skrytá tajemství. Mickey se snaží uniknout rodinným poutům, ale minulost ho stále dohání. Daniel Petr prozradil, že výběr námětu je do jisté míry ovlivněn rozchodem jeho rodičů: „Jestliže cítím potřebu vrátit se k tématu, kterým jsem se zabýval před šesti lety ve Strace na šibenici, znamená to, že jsem své trauma z dětství ještě nepřekonal a s terapeutickou rolí literatury to nebude tak slavné, jak se někdy tvrdí.“

Pokud jde o část děje odehrávající se na opačné straně Atlantiku, nebojí se Petr přiznat, že Ameriku zná málo: „Tím mám na mysli skutečnou Ameriku, ne tu, kterou představují The Avengers. Nesnažím se o analýzu problémů, s nimiž se Američané potýkají, to by bylo nad moje síly. Spíš si stejně jako mnozí z nás kladu otázku, co se to tam ksakru děje?“ I doba, v níž se děj odehrává, má v románu podstatnou roli. V okamžiku, kdy na sobě Mickey začíná pozorovat první změny, nastupuje do Bílého domu Donald Trump. Americký prezident chce navrátit Americe její bývalou slávu, stejně jako Mickey chce naleznout své předchozí já.

Zdroj: Ondřej Lipár

Pokud jste stejně zvědaví jako my a chtěli byste poodhalit proces zrodu literárního díla, vězte, že Daniel Petr vzkazuje: „Známé je Hemingwayovo ,piš opilý, upravuj střízlivý‘. K tomu není podle mého názoru potřeba nic dodávat.“ A to tedy opravdu není. Zajímá-li vás, jaký je Mickeyho dvojník, jak dopadne jejich setkání a zda se Mickey udobří s otcem, začtěte se do této nevšední české prózy.