Lindgren se narodil roku 1938 v severošvédském kraji Västerbotten, kde se také odehrává mnoho jeho děl. Byl příslušníkem mimořádně silné spisovatelské generace, která debutovala ve společensky a politicky zjitřených šedesátých letech minulého století. Duch a atmosféra této doby poznamenaly i jeho první, satiricky laděné básnické a prozaické pokusy.

Definitivně se prosadil roku 1982 románem Cesty hada na skále, takřka starozákonním příběhem z Västerbottenu devatenáctého století, ve kterém se prezentoval jako skvělý fabulátor a vypravěč. Mimořádné vyprávěcí nadání — spolu s uměřeným až lakonickým stylem, ironií, (občas poněkud černým) humorem, smyslem pro absurdno a bizarnost, hlubokým pochopením pro všechno lidské a schopností uchopit zásadní životní tázání hravým, zábavným způsobem — patří k charakteristickým rysům všech jeho titulů, např. povídkových sbírek Merabina krása a Legendy či románů David a Batšeba, Čmeláčí med, Přerušený příběh, Dorého bible a Norrlandský akvavit. Jakož i poslední prózy z roku 2014, jejíž titul zní Klingsor.

Lindgrenovi se za jeho života dostalo celé řady ocenění včetně nejprestižnější švédské Augustovy ceny a členství ve Švédské akademii a jeho knihy se těší velkému zájmu čtenářské veřejnosti. Díky tomu, že jich značná část byla přeložena do češtiny, si své čtenáře a fanoušky našly i u nás.

Připravil Zbyněk Černík
Foto Ulla Montan