Letos pro vás při­ve­ze­me zbru­su nový stá­nek. Najde­te nás na mís­tě P401. Celý pro­gram veletr­hu si může­te pro­hléd­nout na ofi­ci­ál­ním webu. Rezer­va­ce na jed­not­li­vé pořa­dy už běží. Kapa­ci­ta je však ome­ze­na, pro­to nevá­hej­te a ulov­te si své mís­to včas. Pro lep­ší pře­hled­nost jsme vám sem vyzo­ba­li pře­hled toho nej­lep­ší­ho z nakla­da­tel­ství Host. Těší­te se? My ano! 

ČTVRTEK 23. září 2021

14.00 Fan­ta­sy & sci-fi sál: Lukáš Vavrečka

PÁTEK 24. září 2021 (prodloužená otevírací doba do 22.00)

13.00 PEN klu­bov­na: Ale­na Mornštajnová
17.00 Lite­rár­ní sál: Jaro­mír Marek
18.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Jaro­mír Marek
18.00 Lite­rár­ní salon: Vik­to­rie Hanišová
19.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Vik­to­rie Hanišová
19.00 Ate­li­ér Evro­pa – Rych­ta: Sever­ský lite­rár­ní večer (Anne Cathri­ne Bomannová)

SOBOTA 25. září 2021

10.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Ale­na Mornštajnová
12.00 Sál audi­ok­nih: Ale­na Mornštajnová
12.00 Ate­li­ér Evro­pa – Rych­ta: Anne Cathri­ne Bomannová
13.00 Auto­gra­mi­á­da Dán­ské vel­vy­sla­nec­tví, stá­nek S117: Anne Cathri­ne Bomannová
13.00 Gauč ve Stro­mov­ce: Ale­na Mornštajnová
14.00 Auto­gra­mi­á­da Gauč ve Stro­mov­ce: Ale­na Mornštajnová
13.00 Ros­te­me s kni­hou: Ire­na Hejdová
14.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Ire­na Hejdová
14.00 Malý ate­li­ér – Rych­ta: Van­da Rozenbergová
14.00 Ate­li­ér Evro­pa – Rych­ta: Muriel Barberyová
15.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku Fran­cie, stá­nek 201: Muriel Barberyová
17.00 Lite­rár­ní sál: Bian­ca Bellová
17.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Chi­ma­man­da Ngo­zi Adichieová
18.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Bian­ca Bellová
18.00 Lite­rár­ní salon: Tomáš Boukal
19.00 DOX: Chi­ma­man­da Ngo­zi Adichieová

NEDĚLE 26. září 2021

10.00 Lite­rár­ní sál: Pet­ra Soukupová
11.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Pet­ra Soukupová
11.00 Ros­te­me s kni­hou: Maciej Szymanowicz
12.00 Vel­ký sál: Ale­na Morn­štaj­no­vá, Lau­rent Binet
13.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku Fran­cie, stá­nek 201: Ale­na Morn­štaj­no­vá, Lau­rent Binet
13.00 Gauč ve Stro­mov­ce: Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie­o­vá, Vik­to­rie Hanišová
14.00 Ate­li­ér Evro­pa – Rych­ta: Muriel Bar­be­ry­o­vá, Rad­ka Denemarková

15.00 Auto­gra­mi­á­da na stán­ku nakla­da­tel­ství Host: Muriel Bar­be­ry­o­vá, Rad­ka Denemarková

Vzhle­dem k tur­bu­lent­ní době se pro­gram může měnit.