Mistři švédské krimi se spojili: vychází antologie Temnější odstíny Švédska

Na milov­ní­ky sever­ských detek­ti­vek čeká oprav­do­vá lahůd­ka. Výběr toho nej­lep­ší­ho, co může švéd­ská kri­mi scé­na nabíd­nout. Nej­ob­lí­be­něj­ší spi­so­va­te­lé v jedi­né kni­ze: v …