Roky jsou nabité nejrůznějšími dobovými, převážně francouzskými reáliemi. Autorka vyjmenovává celé seznamy nejrozmanitějších předmětů, záležitostí a událostí, které doprovázely běžný život Francouzů v popisovaném časovém rozpětí. Tedy všelijaké druhy a značky potravin, spotřebního zboží, ale i vše, co tvořilo „kulturní pozadí“ doby, populární rčení, vtipy, filmy, knihy, písničky, televizní a rozhlasové pořady, reklamy, s nimi spojená jména a tváře, a k tomu i společenské, hospodářské a politické události. Jako byste měli Francouzovi (Britovi, Italovi…) „přeložit“ Pribináček, UHO, kandidátku Národní fronty, souseda šedého mora, který má před výměníkem na sídláku zaparkované Leninovy saně, nebo skutečnost, že vaše babička každý den poslouchala Kolotoč.

Překladatel se s textem tohoto rázu může vypořádat několika způsoby. První možnost je text přeložit tak, jak leží a běží, a opatřit ho vysvětlivkami. Ty se umístí buď „pod čarou“ přímo do textu, což se v naší překladatelské tradici v případě beletrie příliš nepoužívá (v odborných kruzích se takové řešení povětšinou i zavrhuje), nijak zvlášť se nelíbí ani mně. Jednou jsem tuto taktiku přece využil, jednalo se o román z Konga Kinshasa (z toho velkého, belgického), nějaké vysvětlivky pod čarou tam už byly od autora, a tak jsem vychytrale zneužil situace a nenápadně je doplnil několika svými s přípisem „pozn. překl.“.

Vysvětlivky je možné umístit i na konec knihy, což mám osobně docela rád (už od dob Knihovny klasiků). Někdo však tomuto řešení vytýká nutnost neustále listovat, což rozptyluje a může i rozčilovat (když se už napodesáté ne a ne trefit na tu správnou stránku vzadu, přitom se pokaždé zaklapne rozečtený text — a tak pořád dokola). Já v tomto systému spatřuji tu výhodu, že čtenář může listovat, kdy chce, kdy mu to umožní přirozený předěl textu (dovzdělávat se zpětně, ale klidně i dopředu), a není soustavně vyrušovaný z plynulého čtení tak, jak je tomu u vysvětlivek pod čarou. Tuto strategii jsem také jednou využil, pro změnu šlo o román z Konga Brazzaville (z toho malého, francouzského). V obou případech se ovšem jednalo o pět, deset, maximálně patnáct položek na celou knihu. V Rocích by šlo o mnoho desítek, snad i o dvě stovky, ne-li ještě o víc vysvětlivek přibližně na dvě stě osmdesáti stranách tištěného textu. Čili řešení pomocí poznámek jsem poměrně záhy zavrhl, usoudil jsem, že v takovém objemu by nakonec nadělaly víc škody než užitku.

Pak je tu ta nejjednodušší (nejsvůdnější?) cesta — přeložit text tak, jak leží a běží… a jít od toho. Nechat to na čtenáři. Ať si poradí sám, lidstvo je koneckonců čím dál vzdělanější a chytřejší. Navíc v dnešní době už málokdo nemá soustavně po ruce mobil, často se čte i rovnou z mobilu nebo tabletu, je tedy velice snadné si neznámé informace operativně googlit. Dnes už nepředstavuje problém ani to, že informace spojené s věcmi, událostmi, osobnostmi a podobně, které svým významem nepřesáhly hranice Francie, lze na internetu dohledat pouze ve francouzštině, a tou obyvatelé Česka vládnou čím dál míň — v současnosti i ty nejprimitivnější automatické překladače fungují mezi velkými světovými jazyky (pro potřebu hrubé orientace) poměrně slušně. A anglicky se dnes děti učí už ve školce. Toto digitální řešení kupodivu diskvalifikuje tatáž svízel jako řešení analogová — googlení při čtení ruší, zdržuje a odvádí pozornost dokonce mnohem víc než listování mezi oddílem poznámek a vlastním textem. Poznámka v knize je vždy (nebo by aspoň vždy měla být) „vyextrahovaná“ (kdo ještě pamatuje příruční „naučné slovníky“ a „encyklopedie“ ví, co mám na mysli), čtenář zkrátka dostane jasnou, stručnou a cílenou informaci a nemusí se pokaždé na několik hodin utopit ve spletitých hlubinách webu.

Zbývá tedy z překladatelského hlediska „nejsofistikovanější“ řešení — takzvané vnitřní vysvětlivky. Překladatel prostě to, o čem usoudí, že by čtenář v cílovém jazyce nemusel znát a že je bez této obeznámenosti oproti čtenáři originálu o cosi ochuzený, nenápadně dovysvětlí přímo v textu.

První zádrhel: kdo z nás může vědět, co ti ostatní vědí či nevědí? Je nutné Čechům vysvětlovat, kdo byl Louis de Funès? Je nutné (mimo komunitu tenistů) vysvětlovat, že Roland Garros byl (skoro) slavné eso? Prostě borec, co sestřelil čtyři soupeře? (Kdyby jich býval stačil dát pět, náležel by mu titul letecké eso.) A vůbec — vždyť dnešní průměrný francouzský čtenář si možná už taky na spoustu věcí nevzpomene, ani je nezažil. Toto dilema samozřejmě vyvstává i u vysvětlivek, ovšem v případě, že se překladatel vydává přímo na vachrlatý terén autorova díla, by si měl dvakrát rozmyslet, čím ho míní dosévat a zamořovat.

Druhý zádrhel: když doplníte pár (uvážených) slov na ploše tří set stránek, nikdo to nepozná. Hodláte-li však, jak už bylo zmíněno výše, zasáhnout na dvou stech osmdesáti stranách více než dvěstěkrát… to už začíná být na pováženou. Ba co hůř — jak už dnes všichni znalci (po postnobelovské mediální smršti) vědí, Annie Ernauxová je vyhlášená úsporným stylem. Takže připsat v průměru několik slov skoro na každou stránku budoucí nobelistce (naštěstí jsem překládal a poznámky tvořil bez téhle koule u nohy), když vám navíc ten úsporný francouzský styl v (kvůli) češtině ještě nabobtnal o spoustu vedlejších vět a hromadu předložek (aby se srovnala všechna vybočení z vazeb, aby se nějak „počeštily“ všudypřítomné francouzské přechodníky, trpné rody a infinitivní vazby), to není vůbec nic příjemného.

Takže člověk si začíná znovu říkat: musím do toho skutečně rejpat? Nebude lepší se na to… Třeba prostě jde jen o tu atmosféru, český čtenář přece vytuší, že jsou to nějaké odkazy na něco, markery doby, prostě si za ně dosadí ty svoje, ty naše, které všichni známe, Anežku Hrůzovou, „měna je stabilní“ Tondy Zápotockého, smradlavé trabanty, céčka, Miloše Frýbu (for president), Sejdeme se na Vlachovce

Když už se ale překladatel rozhodne do textu nějak zasahovat, musí se dobře zamyslet nad tím, jak takovou vnitřní vysvětlivku zformuluje. Například větu:
„Lidé už měli Alžírska plné zuby, měli až po krk bomb OAS pokládaných v Paříži na parapety oken, atentátu na de Gaulla…“
by asi nebylo vhodné řešit následujícím způsobem:
„…měli až po krk bomb OAS, Organisation de l'armée secrète — Organizace tajné armády — francouzské podzemní teroristické hnutí, jež mělo blízko ke krajní pravici a bylo vytvořeno s cílem udržet Alžírsko ve francouzských rukou všemi možnými prostředky, včetně závažných teroristických útoků —, pokládaných v Paříži na parapety oken, atentátu na de Gaulla…“
Možná je elegantnější (a hlavně nenápadnější) řešení:
„…měli až po krk bomb pokládaných v Paříži na parapety oken členy Organizace tajné armády, jejich hesla ,Alžírsko je francouzské a tak to zůstane‘, atentátu na de Gaulla…“

Ale raději už skončím, neboť do každé kuchyně, i té překladatelské, je (nejen z hygienických důvodů) nepovolaným vstup zakázán. Taky proto, že zrovna na tomhle příkladu si právě zpětně uvědomuji, že jsem tam možná nemusel vkládat vůbec nic. A znovu se začínám utápět v pochybnostech, přitom mám na práci tolik dalších věcí…

Na samý závěr bych si ale dovolil zmínit ještě jeden problém, a sice takzvanou „substituci“ neboli náhradu „nepřeložitelných slovních hříček“ ekvivalentně duchaplnými a (pokud možno) vtipnými slovními hříčkami českojazyčnými.

Když Annie Ernauxová cituje různé dobově populární hlášky, uvádí i moudrou průpovídku: „Co je to manželství? Kompromis.“ Jistě se jedná o hlubokou pravdu, potvrdí ji možná i nadpoloviční většina všech vdaných a ženatých, jenže… Není to na druhou stranu poměrně plytké sdělení na to, že se jedná o stěžejní román intelektuálky světového kalibru? Je to nějaké divné, člověk nad tím tak bádá, přemýšlí… a najednou mu to dojde: francouzské slovo compromis zní uším stejně jako con promis, no a to už je docela jiná káva . Dalo by se to zhruba přeložit jako… promis znamená přislíbený, zaslíbený nebo jen slíbený, con může být blbec, ale taky poměrně dost vulgární označení dámského přirození. Nezbývá než pátrat v paměti po nějaké oblíbené, zakuklené sprosťárně a doufat, že laskavý čtenář ji taky zná nebo že bude dostatečně zvídavý a rozluští ji.

Na tomto příkladu je mimo jiné hezky vidět, že i při překládání na první pohled vysoce seriózní literatury lze zažít spoustu zábavy.