Nakladatelství WALD Press bylo založeno v roce 1995 k poctě Františka Walda (1861 – 1930), profesora teoretické chemie a metalurgie a rektora Českého vysokého učení technického. Stalo se již tradicí, že v předvánočních dnech uděluje cenu WALD Press AWARD těm, kteří dokáží mimořádně obětavě pomáhat potřebným. Smyslem letošního slavnostního setkání je udělení této ceny a předání pamětní plakety spisovatelce, literární historičce, scenáristce, překladatelce a dramaturgyni, která ve svých románech nekompromisně a na mimořádné literární úrovni zpracovává nepříjemná historicko-společenská a sociální témata a vrací svou tvorbou do života slovo humanismus.

Předání ceny se uskuteční v Rudolfinu v neděli 18. prosince v 10 hodin.

Součástí slavnostního setkání je i Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Jana Nerudy pod vedením sbormistra Petra Bärtla (v 11:00 v Dvořákově síni Rudolfina).

Nakladatelství Host své kmenové autorce srdečně gratuluje!

Více informací zde: http://www.protext.cz/zprava.php?id=26227