Koncem listopadu vychází první díl fantasy trilogie Anthonyho Ryana Stín krkavce: Píseň krve

Brit­ský spi­so­va­tel Antho­ny Ryan svou prv­ní kni­hu, fan­ta­sy román Píseň krve, psal více než šest let a ruko­pis odmít­li všich­ni agen­ti, kte­ré oslo­vil. Roz­ho­dl se proto …