Kariéra ilustrátora dětských knih se zdála jako nerealizovatelná představa

Pasi Pit­kä­nen, ilu­strá­tor nové fin­sko-nor­ské série Kepler62, v roz­ho­vo­ru pro­zra­dil, kde čer­pá inspi­ra­ci i proč ho baví kvan­to­vá fyzika.