Martina Boučková: „Doufám, že kniha v dětech probudí zvědavost“

„Inspi­ro­va­lo mě pro­stře­dí, kte­ré jsem dob­ře zna­la, a kom­bi­na­ce toho, co jsem měla jako dítě ráda a co ješ­tě dnes svým dětem vyprá­vím,“ popi­su­je autor­ka knihy …