Pět otázek pro autora Pohádek ze skládky

Pohád­ky ze sklád­ky jsou na pul­tech tepr­ve od září, ale i tak už je zná spous­ta dětí po celé Čes­ké repub­li­ce. Jak je to mož­né? Jejich autor Marek Baroš se totiž kromě …

Chytré vánoční tipy

Vybra­li jsme pro vás šest tipů na chyt­ré dár­ky pro malé i vět­ší čte­ná­ře. Tyto kníž­ky pod­ní­tí zví­da­vost i tvo­ři­vost a ohro­mí pes­t­ros­tí svě­ta. A věř­te, že oslo­ví nejen …

I redaktorka dětské literatury čte dospělácké knihy

V tomhle pod­zim­ním pra­cov­ním frmo­lu se těším hlav­ně na „potom“. Až si v prů­bě­hu pod­zi­mu nastřá­dám pořád­nou zim­ní záso­bu čte­ní, ze kte­ré se pak budu těšit celou …

Jsi Pták, nebo Veverčák?

Odhal svou osob­nost! Jsi žlu­tý, ope­ře­ný a máš nasa­ze­né letec­ké brý­le? Nebo snad chy­táš bar­vu do mod­ra a na hla­vě nosíš bez­peč­nost­ní přil­bu? A co to o tobě vypovídá? …