Britské spisovatelce Sarah Vaughanové zrál v hlavě příběh o tom, jak znásilnění zasáhne do života žen, delší dobu. Napsala však dvě jiné knihy, než se do psychologického dramatu odehrávajícího se z velké části v soudních síních naplno ponořila. Bývalá novinářka mohla čerpat ze znalosti prostředí, v němž strávila jako reportérka deníku The Guardian spoustu času. Do příběhu o úspěšném a oblíbeném politikovi, jehož kariéru ohrožuje obvinění ze znásilnění mladší asistentky, vměstnala v pasážích z minulosti také vlastní vzpomínky na studentská léta, která strávila na Oxfordu. Na rádoby bezstarostný život studentů z bohatých rodin pohlíží stejně jako na ostatní části knihy z pohledu několika postav, čímž vyprávění oživuje a dává mu potřebnou plastičnost.

Střídání časových rovin – té současné, v níž politik James stane před soudem, i té minulé, v níž vidíme hlavní hrdiny jako studenty, dává románu dynamičnost a žene čtenáře kupředu.

Přestože dostal James Whitehouse ve vyprávění vlastní hlas, v rámci celku ho můžeme vnímat jen jako bod, kolem kterého se všechno točí. Hlavními postavami jsou v dramatu jednoznačně ženy. Na jedné straně stojí politikova žena Sophie, jež se zoufale snaží působit před vlastními dětmi i všudypřítomnými médii jako silná a podporující manželka, která věří v Jamesovu nevinu – i když jí ublížil nevěrou a čím dál víc také svou neutuchající sebejistotou a sebestředností. Na straně druhé je tvrdá a samotářská advokátka Kate, která se snaží usvědčit obžalovaného, o jehož vině je skálopevně přesvědčená. Do toho více či méně vstupují další ženské postavy, ať už politikova milenka Olivia nebo advokátčina kamarádka Ali.

Rozdělení rolí a stran stojících proti sobě je na první pohled jednoznačné, v průběhu rozmotávání případu i událostí z minulosti se však tato jednoznačnost rozplývá a čtenář si nejednou položí otázku, kdo je tady vlastně proti komu, kdo je oběť, kdo zločinec a kdo se ke všemu jen tak přimotal?

Jedno je jisté. Kniha Sarah Vaughanové rozhodně není obyčejným milostným románem o nevěře, přestože tato dějová linka hraje v příběhu důležitou roli. Mnohem víc je však dramatem o svědomí, o tom, co může napáchat jeden na první pohled nevinný akt, o víře v naše blízké i její ztrátě, o přátelství, bezohlednosti, pomstě i zadostiučinění.