Kate­ři­na Tuč­ko­vá, Pet­ra Kla­bou­cho­vá, Simo­na Boha­táOlga Steh­lí­ko­vá — to je čtve­ři­ce našich auto­rek, kte­ré kývly na pozvá­ní a vystou­pí na Svě­tě kni­hy Plzeň ’23. 

PÁTEK 22. 9.  

Olga Steh­lí­ko­vá: Mojen­ka 
11.00 Lite­rár­ní stan 
12.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host 
Akce je urče­na pro žáky 4. a 5. tříd. 

SOBO­TA 23. 9. 

Kate­ři­na Tuč­ko­vá: Bílá Voda 
12.00 Vel­ký sál 
13.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host 
 
Simo­na Boha­tá: Zba­bě­lí hrdi­no­vé 
13.00 Ate­li­ér 
14.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host 

Pet­ra Kla­bou­cho­vá: U sever­ní zdi 
15.00 Lite­rár­ní stan 
16.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host 

Bliž­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu, vstup­ném ad. najde­te na ofi­ci­ál­ním webu https://​svetkni​hy​.cz/​p​l​z​e​n2023. Změ­na pro­gra­mu je vyhrazena.