Dopro­vod­ný pro­gram nakla­da­tel­ství Host na Pod­zim­ním kniž­ním veletr­hu v Havlíč­ko­vě Brodě:

PÁTEK 6. 10.

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá: Sto­le­tí na vlnách
13.00 Scho­dy Kraj­ské knihov­ny Vyso­či­ny
14.15 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

Len­ka Kap­so­vá: Pade­sát­ka
16.15 Salo­nek 2
17.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

Michal Koneč­ný: Apollo a Mar­syas. Pří­běh umě­ní na Mora­vě
16.30 Vel­ký sál Kraj­ské knihov­ny Vysočiny

Ale­na Morn­štaj­no­vá
17.45 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

SOBO­TA 7. 10.

Lid­mi­la Kábr­to­vá
10.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

Pet­ra Dvo­řá­ko­vá: Pláňa­ta
10.30 Vel­ký sál Kraj­ské knihov­ny Vyso­či­ny

Lid­mi­la Kábr­to­vá a Petr Bobek: Povíd­ka — malý žánr s vel­kým pří­bě­hem
11.15 Salo­nek 1

Pet­ra Dvo­řá­ko­vá
11.45 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

Ale­na Morn­štaj­no­vá: Les v domě
12.30 Vel­ký sál Kraj­ské knihov­ny Vysočiny

Simo­na Boha­tá: Zba­bě­lí hrdi­no­vé
14.00 Scho­dy Kraj­ské knihov­ny Vyso­či­ny
15.15 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

Ale­na Morn­štaj­no­vá
16.00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakla­da­tel­ství Host

Podrob­né infor­ma­ce o fes­ti­va­lu, dopro­vod­ném pro­gra­mu, vstup­ném ad. se dočte­te na webu pořa­da­te­le https://​www​.hej​kal​.cz/​v​e​l​etrh/.