Vážený pane ministře kultury, vážená poroto Státní ceny za literaturu,

děkuji za Vaši zprávu a za Vaše rozhodnutí udělit mi letošní Státní cenu za literaturu. Bohužel Vám musím sdělit, že si toto ocenění nepřevezmu.
Není to pro mě úplně jednoduché rozhodnutí. Vím, že Státní cena za literaturu má dlouholetou tradici, a považoval jsem ji po roce 1989 za nepolitickou, čistě odbornou cenu, jejíž prestiž je dána jmény dosavadních laureátů i porotců. Nicméně vnímám, že v posledních měsících tato cena zpolitizována byla, a to okolnostmi po odstoupení Petra Hrušky a následně dalších tří členů z poroty Státní ceny, kteří tak chtěli vyjádřit nesouhlas se současnou politickou reprezentací v České republice.

Chápu jejich osobní postoje, také jsem nevolil politické strany, které jsou nyní přímo či nepřímo u moci. Měl jsem však za to, že za současné úrovně naší demokracie Státní cena za literaturu stojí z principu svého fungování nad jakýmkoli momentálním politickým uspořádáním a není spojována se střídajícími se vládními garniturami a jejich představiteli. Právě toto však letos zpochybnila převážná část poroty svým odstoupením a jeho odůvodněním.

Nemohu přijmout toto ocenění za situace, kdy se větší část poroty od něho morálně distancuje.

Přeji Státní ceně za literaturu lepší časy, a pokud jí letošní rok nějak ublíží, jsem přesvědčen, že to nebude tímto mým rozhodnutím.

Jiří Hájíček
V Českých Budějovicích, 6. září 2018