Dlouho očekávaný dýchánek

aneb Jak se pře­kla­da­te­lé s redak­to­ry sešli

Nikolino bulvární okénko: Sladká zhouba

Co způ­so­bu­je nepři­mě­ře­nou kon­zu­ma­ci slad­ké­ho v nakla­da­tel­ství Host? Niko­la odha­lu­je kru­tou rea­li­tu scho­vá­va­jí­cí se za idy­lic­ký­mi fot­ka­mi na soci­ál­ních sítích!