Co pro vás bylo impulzem k napsání knihy?

Zajímal mě člověk, který v přemíře exaktních informací ztratí sebe sama.

Myslím si, že žádný člověk se v průběhu svého života nevyhne základním ontologickým otázkám týkajícím se našeho smyslu a bytí ve světě. V životě primitivního člověka neexistovala náhoda. Vše podléhalo vyššímu smyslu, který byl nadřazený lidské vůli, a žilo se tak s neustálým transcendentálním přesahem. S rozvojem intelektu začal vedle tohoto mysticko-iracionálního názoru sílit také proud kriticko-racionální. Největší výzvou pro evropskou filozofii bylo to, co se s takovou lehkostí povedlo na Východě — obě tyto zdánlivě protichůdné tendence sjednotit a vytvořit z nich životaschopnou myšlenkovou syntézu. Tato snaha dosáhla svého vrcholu v renesančním novoplatonismu, ale se vzrůstající oslavou rozumu se tento mystický náhled ze západního myšlenkového diskurzu vytrácí. Snahu o syntézu nahradila důsledná separace jednotlivých vědních oborů a striktní oddělení ratia od náboženství. Novodobý vědec se vědomě vydělil z přírody, upřel světu duchovní rozměr a nahradil jej determinismem a matematickým přírodním zákonem. Stal se z něj přemýšlející pozorovatel, nikoli prožívající účastník. Kritický rozum soustředil pouze na to, co se dá zvážit a změřit, řízený troufalým předpokladem, že existuje pouze to, co je poznatelné našimi smysly. Tímto důsledným oddělením ducha od hmoty vytvořil bolestivou trhlinu v lidské duši, kterou ještě více prohloubila průmyslová revoluce. Ze světa přehlceného technickými vynálezy se plíživě vytratil zázrak. A právě zázrak je jedním z klíčových slov mého románu, jehož děj jsem zasadila do Prahy začátku dvacátého století.

Proč jste děj zasadila právě do tohoto období? Které aspekty tehdejšího hledání sebe sama vás zaujaly?

Způsoby, jak se předválečný bohachtivý člověk vyrovnával se svojí smrtelností, se od dnešní doby příliš neliší. Existenciální úzkost zaháněl členstvím v okultistických spolcích, navštěvoval Svobodnou školu věd hermetických, bral hodiny praktické magie nebo experimentoval s drogami. Z široké nabídky samozvaných duchovních vůdců a mágů, kteří z podhoubí duševní marnosti vyrostli jako houby po dešti, si zvolil většinou toho, kdo sliboval největší zázraky, a nechal se jím s dětskou bezelstností vést k osvícení. Jako můry se k duchovnímu světlu slétávali umělci. Novinkou byl náboženský synkretismus. V době, kdy alchymie a hermetismus prožívaly svůj úpadek, vstoupila na duchovní scénu charismatická guru Helena Petrovna Blavatsky a otočila oči všech lačnících po transcendenci k dosud přehlíženému Východu. Suverénní nástup jejího teosofického hnutí byl jako prudká rána do zátylku zenovou holí. Výstřední žena s tatarskými rysy seznámila civilizovaný svět s myšlenkami buddhismu a hinduismu, západní diskurz obohatila o vegetariánství, pohřeb žehem či karmanový zákon. Senzačnímu přijetí se těšil i záhadný metafyzický tělocvik, který sliboval to, po čem každý okultista touží — nabytí zázračných schopností zvaných siddhi. Kavárenští esoterici začínali lavinovitě objevovat jógu.

Román rozvíjíte ve dvou různých dějových liniích. Můžete přiblížit, o čem vyprávějí?

První linie sleduje osudy členů pražské teosofické buňky. Zchudlý šlechtic Lorenzo Alfonso Bombardi a rakouský Žid Friedrich Ecstein společně doufají, že jim indická praxe dopomůže ke kariérnímu postupu na duchovním žebříčku a dopřeje jim kýžený transcendentální přesah, jehož zatím dosahují pouze nadužíváním drog a krutými sebepoškozujícími praktikami. Jejich duchovním žákem se stává neúspěšný malíř Adámek, před nímž leží nelehký úkol: jak znázornit nová témata, která do umění vnáší východní mystika?

Druhá linie je věnovaná novopacké spiritistce Svatavě, ze které se poté, co se musela nedobrovolně přestěhovat do Prahy, stává mimořádně potentní médium disponující celou škálou divotvoreckých schopností. Okolí začne její nezemské dary brzy zneužívat a z mladé ženy se proti její vůli stává populární varietní hvězda.

Jejich osudy se protnou v prozaickém prostředí vaudevillu, kde se Svatava chystá poměřit své paranormální síly se slavným americkým kouzelníkem snažícím se dokázat, že média, která vzala showbyznys útokem, podvádějí. Jejím trenérem se nestane nikdo menší než uprchlý indický mesiáš. Ten největší životní souboj ji však teprve čeká.

Dějové linie jste odlišila nejen obsahem, ale také formou. Co vás k tomu vedlo?

Román jsem rozdělila do dvou částí, které se od sebe formálně liší. Poměr mezi jejich délkami by se dal přirovnat ke zlatému řezu. První části Čas blázna, nazvané po stejnojmenné tarotové kartě, dominuje linka pražských teosofů. Jejich příběh ctí žánr klasického okultistického románu z magické Prahy. Hemží se bizarními postavami a je psán květnatým stylem libujícím si v četných odbočkách uvádějících čtenáře do dobového duchovního a uměleckého kontextu, přičemž mystická témata vykládá pomocí ikonografických rozborů soudobých děl. O duchovnu se více diskutuje, než by se prožívalo. Mystika je uchopená intelektuálně a praktikuje se ve výlučně mužském prostředí. Dějová linie sledující osudy tří okultistů tak ukazuje mužský (rozumový) přístup ke světu.

Název druhé části — Z Marsu — se vztahuje k planetě, která se mezi spiritistickými médii těšila velké oblibě. Mars byl jednou z nejpopulárnějších destinací astrálního cestování a předlohou řady medijních děl. Také odkazuje k transformaci, jíž hlavní hrdinka prochází, kdy se její duše navrací z bezbřehosti ducha zpátky na zem, do těla. Linka Svatavy je prožitková (ženská, iracionální). Košatý sloh střídá nadčasový rytmický text zkoumající otázky základního lidského údělu, hledání sebe sama a naplnění vlastního potenciálu, které se v žargonu mystiky nazývá seberealizací. Snáší čtenáře z transcendentálních výšin zpátky k sobě, stejně jako se řečiště slov slévá do úsporných básní. V této části se naplno projeví nedostatečnost slov, pokud se dotýkají tak křehkého tématu, jako je mystika. Z vedlejších postav, reprezentujících outsidery a lunatiky, se stávají hlavní hrdinové románu. Na základě jejich příběhu sledujeme, jak se mužský a ženský princip postupně slévají v jeden komplementární celek. Hledání středu je ostatně leitmotivem celé knihy.

Popsala jste velmi odlišné styly psaní. Cítila jste se v některém lépe? Narážela jste při psaní na nějaké potíže?

Jak už jsem se zmínila, první část, která je více faktografická a dějová, chápu jako půdorys, na němž jsem vystavěla oddíl Z Marsu. Práci předcházela četba předválečné duchovní literatury, dobových spiritistických časopisů i prvních západních učebnic jógy. Vedle toho jsem studovala umělce dekadence a avantgardy, které zlákala mystika nebo se na duchovní vlně, stejně jako jedna z mých románových postav, alespoň s gustem svezli. Květnatý styl Času blázna má odrážet dobovou dikci. Nepopiratelná žvanivost barona Bombardiho je zase výsledkem jeho nijak neskrývané závislosti na kokainu.

Naproti tomu styl druhé části, zjednodušeně řečeno, pramenil ze mě. S nadsázkou by se dalo říci, že vznikal tak, jak tvořili spiritističtí umělci — medijním způsobem. Velkou roli při psaní hrála také elektronická taneční hudba, jejíž poslech byl nedílnou součástí tvůrčího procesu. Možná právě jí vděčím za to, že se mi text začal automaticky skládat do rytmických celků. Mimochodem, rytmus byl vždycky důležitým faktorem při dosahování rozšířených stavů vědomí.

Oba styly psaní dobře odrážejí moji osobnost, ve které se snoubí vědecký zájem s potřebou spirituálního přesahu a autentické zkušenosti spolu se smyslem pro humor. Ani jeden z nich mi proto nečinil větší potíže.

Jakou roli hraje v knize umění, jež jste teď několikrát zmínila a k němuž máte jako historička umění blízko?

Velkou. V románu sleduju vývoj umění od popisného symbolismu k čisté abstrakci, což se formálně odráží i v postupné proměně jazyka vyprávění. Poukazuju na rozdíl mezi dekadentním přístupem ke světu, který se projevuje pasivním únikem z reality, literární doslovností a sentimentem k zašlým civilizacím, a avantgardou, jež nový svět pomocí revolučních výtvarných prostředků naopak aktivně vytváří. Zajímali mě umělci první dekády dvacátého století, kteří čelili novým duchovním výzvám. Museli stvořit ikonografii pro duchovní témata, která do západního kontextu vnesla východní mystika. Začali malovat bohy s lotosovýma očima, znázorňovali meditaci, na svých obrazech rozsvěceli čakry… S velkým potěšením jsem také poupravila dějiny moderního umění a za prvního abstraktního umělce jsem označila ženu. V průběhu psaní jsem ale zjistila, že moje mystifikace není zas tak daleko od pravdy, protože nedávno objevená švédská malířka a teosofka Hilma af Klint tvořila abstraktně mnoho let před Kandinskym, Mondrianem a Malevičem.

Aktivně se věnujete studiu a praxi jógy, pravidelně navštěvujete Indii. Čím si vás Indie a jóga získaly?

Jóga je cestou k celistvosti. Sjednocuje to, co jsme si na Západě zvykli vnímat v kontrastech — pevnost s uvolněností, stálost s proměnlivostí, každodennost s nenáboženskou spiritualitou. Místo dokonalosti hledá rovnováhu. Místo snahy někým být nás učí přijmout se takoví, jací jsme. A o tom je i Svatavin příběh. O návratu k sobě, o odvaze být sám sebou. Za všech okolností. Tady a teď.

Pokud mám být konkrétnější, jóga je vytříbenou technikou práce s myslí. Od západní psychoterapie se liší tím, že mysl tvaruje skrze tělo, a to za pomoci kouzelně jednoduchého nástroje, kterým je náš dech.

V současné době se můžeme setkat s nejrůznějšími interpretacemi jógy — od sofistikovaného přístupu až po instantní ezoterii nebo prostý tělocvik. Proto je s ní spojena řada předsudků. Jak se říká, každý učitel si najde svého žáka. Stejně jako hrdinové mého románu musíme i my v tomto odvětví bedlivě rozlišovat mezi kouzelníky a svatými.

Co se týká Indie, poprvé jsem se tam vypravila po dokončení univerzity. Odjela jsem sama s otevřenou letenkou a zůstala necelý rok. Od té doby jsem se do Indie několikrát vrátila, naposledy v roce 2020, kdy jsem absolvovala učitelský výcvik u A. G. a Indry Mohanových, přímých žáků zakladatele moderní indické jógy Tirumalaie Krishnamacharyi. Při té příležitosti jsem také navštívila chátrající sídlo teosofické společnosti v Adyardu, o kterém píšu ve své knize.

Inspiroval vás k sepsání Svatavina příběhu váš vlastní příběh hledání sebe sama?

V knize píšu, že náš život probíhá v kotoulech malých smrtí. I já si tedy stále ohmatávám svůj střed. Ideálním stavem bytí je pro mě dynamický klid.

Fotografie: © Lucie Fenclová