Když Julia Samuelová před více než pětadvaceti lety začínala jako dobrovolnice v charitativní organizaci Westminster Bereavement Service, netušila, že se z pomoci truchlícím rodinám stane její celoživotní poslání.

Po dvou letech dobrovolnické praxe získala příležitost zaměřit svou práci na rodiče, již přišli o dítě. „Jednoho slunečného rána jsem přesvědčila radu porodních konzultantů v nemocnici St. Mary, aby ze mě udělali svoji první poradkyni na podporu rodin, jimž zemřelo dítě. V nemocnici jsem pak pracovala třiadvacet let,“ říká Julia Samuelová.

„Od rodin, s nimiž jsem se setkávala, jsem se naučila, že to, jak s nimi v nemocnici mluvili, jaké možnosti a informace jim byly poskytnuty, kolik času mohly strávit s dítětem předtím a poté, co zemřelo, má rozhodující vliv na to, jak se jejich zármutek bude vyvíjet dál. To mě inspirovalo v mém odhodlání dostat své zkušenosti za zdi nemocnice,“ vzpomíná Julia Samuelová. A tak s Jenni Thomasovou spoluzaložila sdružení Child Bereavement (Truchlení pro dítě), které je dnes jednou z nejvýznamnějších britských charit podporujících rodiny, jimž zemře dítě nebo v nichž zůstane dítě jako pozůstalý. „Od okamžiku založení se Child Bereavement stalo středobodem mé práce i mého života,“ říká britská psychoterapeutka. Organizaci velmi pomohla veřejná podpora princezny Diany, tehdejší blízké přítelkyně Julie Samuelové. Dnes je jejím patronem princ William, který sám jako dítě zažil ztrátu matky.

Julia Samuelová v roce 2015 opustila svoji práci poradkyně v nemocnici St. Mary, aby se mohla naplno věnovat psaní knihy Cesty zármutku. „Inspirují mě neobyčejní lidé, které potkávám. Ať už jsou to moji klienti, nebo jedinci, kterým leží na srdci zvýšení všeobecného povědomí o potřebách truchlících rodin. Věřím, že jsem ve své knize nabídla odpovědi pro obě strany,“ věří autorka publikace, v níž prostřednictvím skutečných příběhů ukazuje, jak zvládnout těžkou fázi zármutku ze ztráty blízké osoby. „Cílem knihy je informovat, podporovat a inspirovat. Cesty zármutku jsou vyjádřením všeho, co jsem se naučila od stovek lidí, jimž jsem naslouchala,“ dodává Samuelová.

Tři významy názvu knihy Cesty zármutku

  • Musíme si dovolit cítit bolest, kterou léčíme. Bolest je prostředkem změny, přestože se jí snažíme vyvarovat. Jde o těžkou cestu, o níž jako první mluvil Sigmund Freud.
  • Je třeba nechat zármutek „vyšlapat si svou cestu“. Zármutek je neviditelný, zato však podporující proces truchlení, který se odehrává v lidském nitru a má nás naučit přežít, či dokonce v době ztráty prospívat. Důležité jsou dvě fáze: doba, kdy si dovolíme naplno prožívat bolest, a chvíle, v nichž si od bolesti odpočineme a věnujeme se práci, rozptýlení a příjemným zážitkům.
  • Kniha na patnácti skutečných příbězích ukazuje, jak jedinečná je situace každého truchlícího, ale zároveň vyzdvihuje to, co je obecně platné pro nás všechny.