A hele, copak to tu máme? To je mi ale kráááás­ný komiks!
Juchú, už je tady Pták a Veverčák!

Co mys­lí­te, můžou se ska­ma­rá­dit věč­ně opti­mis­tic­ký úle­ťák a úzkost­li­vý, hod­ný suchar?
A hodí se zaba­lit si na dob­ro­druž­nou výpra­vu kuchyň­ský dřez?
Kolik asi živo­tů může mít tako­vý Kocour?
Je gumo­vý zvon na odpad dob­rá hel­ma, hmmm?

Mají krtčí babič­ky věš­tec­ké schopnosti?
Jaké to je létat?
Doká­že Vever­čák pozřít k sní­da­ni ponra­vu, sli­má­ka, brou­ka nebo snad kobylku?
Jak tohle všech­no skončí?!

A závě­reč­ná otáz­ka: chlá­mou se redak­tor­ky Eva Sed­láč­ko­vá a Kvě­to­sla­va Hege­ro­vá zas a zno­vu při čet­bě toho­hle parád­ní­ho komik­su ve vyna­lé­za­vém pře­kla­du Vra­ti­sla­va Kadlece?
Na tuhle jedi­nou otáz­ku vám odpo­vím: Jo! Pořád, jako blázni.
A zby­tek odpo­vě­dí najde­te v této vtip­né i dojem­né kníž­ce s krás­ný­mi a do detai­lu vypi­lo­va­ný­mi ilu­stra­ce­mi a napí­na­vým příběhem!