Host dětem: Tipy na Mezinárodní den dětí

Už 1. červ­na nás čeká Mezi­ná­rod­ní den dětí. Jakou kníž­ku dětem vybrat? Máme pro vás jed­no­du­chý roz­cest­ník, díky kte­ré­mu najde­te ide­ál­ní dárek pro vaši ratolest, …

Host na mini

Pokud ješ­tě nemá­te na ten­to víkend plá­ny, vyprav­te se za námi do Pra­hy na dět­ský pro­dej­ní fes­ti­val mini. Bude to stát za to.

Jsi Pták, nebo Veverčák?

Odhal svou osob­nost! Jsi žlu­tý, ope­ře­ný a máš nasa­ze­né letec­ké brý­le? Nebo snad chy­táš bar­vu do mod­ra a na hla­vě nosíš bez­peč­nost­ní přil­bu? A co to o tobě vypovídá? …

James Burks: Pták a Veverčák na útěku

Ptá­kas­tic­ká komik­so­vá kníž­ka pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, no vlast­ně i pro nás pokro­či­lé, nejpokročilejší!

Být jiný není žádná sranda. Anne Bea o tom ví svoje. Vychází kniha A. Audhild Solbergové Válka proti superkrávám

„ Vál­ka pro­ti super­krá­vám je poho­do­vý román o přá­tel­ství, lás­ce a nale­ze­ní vnitř­ní síly v oka­mži­cích, kdy se vám chce všech­no vzdát“, říká autor­ka norského …

Vendula Borůvková: „V dětské knize se fantazie stále cení“

Dra­ma­tur­gy­ně a autor­ka něko­li­ka diva­del­ních her Ven­du­la Borův­ko­vá napsa­la kni­hu pro děti Annie a ber­lep­so­vé. „Psa­la jsem ji pro sebe ve svých dva­nác­ti letech. …

Martina Boučková: „Doufám, že kniha v dětech probudí zvědavost“

„Inspi­ro­va­lo mě pro­stře­dí, kte­ré jsem dob­ře zna­la, a kom­bi­na­ce toho, co jsem měla jako dítě ráda a co ješ­tě dnes svým dětem vyprá­vím,“ popi­su­je autor­ka knihy …

Petra Soukupová: „Bertík a čmuchadlo je knížka pro děti, které se někdy cítí samy“

Oce­ňo­va­ná spi­so­va­tel­ka Pet­ra Sou­ku­po­vá napsa­la po naro­ze­ní dce­ry Mar­ly svou prv­ní kni­hu pro dět­ské čte­ná­ře s názvem Ber­tík a čmu­cha­dlo. V roz­ho­vo­ru nám prozradila, …