Za prozaikem Antonínem Bajajou

V pátek 16. pro­sin­ce 2022 zemřel pro­za­ik Anto­nín Baja­ja, kte­rý v Hos­tu vydal svůj stě­žej­ní román Na krás­né mod­ré Dřev­ni­ci. Vzpo­mí­ná na něj redak­tor nakladatelství, …

Fotoreport: V Anglii vyšel román Antonína Bajaji

V před­vá­noč­ních týd­nech pro­běh­ly dvě pre­zen­ta­ce ang­lic­ké­ho vydá­ní romá­nu Anto­ní­na Baja­ji Na krás­né mod­ré Dřev­ni­ci. Prv­ní se usku­teč­ni­la v lon­dýn­ském knihkupectví …