S autor­kou se bude­te moci setkat i 20. září od 18.00 v praž­ském knih­ku­pec­tví Fan­ta­sya a na Hum­book­Fes­tu.